မႏၱေလး

မႏၱေလးၿမိဳ့သည္ ၿမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ၿဖစ္ၿပီး မႏၱေလးေဒသႀကီး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ၿဖစ္သည္။ က်ံဳးနွင့္ၿမိဳ႕ရိဳး ကာရံထားေသာ မႏၱေလးနန္းေတာ္ႀကီးသည္ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္၏ ဘုရင္မ်ားစိုးစံခဲ့ေသာေနရာၿဖစ္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက ဗံုးက်ဲၿခင္းအႀကိမ္ႀကိမ္ခံခဲ့ရၿပီး ပ်က္စီးခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္၍ ၿမနန္းစံေက်ာ္ေရႊနန္းေတာ္ႀကီးကို ၿပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ မႏၱေလးနန္းတြင္းတြင္ အလယ္ပိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အေၿခၿပဳထားၿခင္းေႀကာင့္ သာမန္အရပ္သားမ်ားအဖို့ နန္းတြင္း၀င္ေရာက္လည္ပတ္ရန္ မလြယ္ကူပါ။

Copyright © 2019 Green Myanmar Car Rental. All Rights Reserved.

Payment methods